5
 min read

Online kursus gav EG A/S nye værktøjer til stresshåndtering

Online kursus gav EG A/S nye værktøjer til stresshåndtering

Tallene i nedenstående regnestykke taler deres tydelige sprog: Ved at sende otte ledere på vores video- og podcastkursus kan du opnå en økonomisk besparelse på i alt 64.340 kr. sammenlignet med et fysisk kursusforløb.

CASE: Online kursus gav EG A/S nye værktøjer til stresshåndtering – og sparede værdifuld tid

Nutidens arbejdsmarked bærer i høj grad præg af skærpet konkurrence. Der er fart over feltet, og virksomhedernes ansatte skal typisk løbe stærkt for at kunne følge med. Det stiller blandt andet øgede krav om konstant effektivisering og optimering, hvilket kan blive på bekostning af medarbejdernes daglige trivsel, forringe arbejdsmiljøet og højne stressniveauet.

Netop derfor er det alfa og omega, at man som virksomhed gør en aktiv indsats for at reducere stress-sygemeldingerne. En indsats, som vi hos Benefix har specialiseret os i at understøtte og facilitere igennem vores online video- og podcastkurser. Læs med nedenfor hvor vi giver dig indblik i, hvordan vores online kursusforløb har hjulpet virksomheden EG A/S til at stå stærkere i kampen mod stress på arbejdspladsen.

EG A/S oplevede betydelige forbedringer blandt ledelsen

I det følgende vil vi præsentere en illustrativ kunde-case, der meget præcist beskriver, hvad Benefix kan hjælpe og bidrage med i forhold til stresshåndtering på arbejdspladsen. Det drejer sig helt konkret om Danmarks måske største IT-virksomhed med mere end 1.300 ansatte, EG A/S, hvor otte ledere har gennemgået vores online ledelseskursus. Kunde-casen er repræsentativ for alle lignende ledelsesgrupper bestående af otte personer, der vælger at gennemgå dette kursusforløb.

Men fremfor selv at beskrive samarbejdet og resultaterne vil vi hellere lade kunden sætte ord på dette. Service- og Teknikchef, Michael Nielsen, beskriver personligt oplevelsen af ledelseskurset på følgende måde:

Jeg har været glad for, at det er så håndgribeligt, og at det blot kræver en kort tids indsats pr. dag. Kurset tager maksimalt 15 minutter om dagen og er således muligt at presse ind i en ellers travl hverdag. Meget konkret forløb og med gode eksempler undervejs. Jeg har igennem kurset fået øjnene op for, at jeg skal have skabt endnu mere struktur og samtidigt forsøge at skabe en struktur, hvor jeg stadig kan være tilgængelig for medarbejdere/kollegaer i det omfang, som er nødvendigt for forretningen. God øjenåbner at få basisstrukturdokumenterne. Hvad er det for nogle forstyrrelser, jeg oplever i min arbejdsdag? = indsamle flere data og bruge de data til strukturforbedringer.

(Michael Nielsen, Service- og Teknikchef, EG A/S)

Som denne udtalelse tydeligt udtrykker, har vores online ledelseskursus været med til at understøtte EG A/S’ ledelse i deres arbejde med at realisere behovet for øget struktur mellem medarbejdere og ledelse. I Michaels øjne udmærker kurset sig blandt andet ved at være yderst fleksibelt, virkelighedsforankret og let tilgængeligt for deltagerne. Det muliggør, at de kan bruge læringsmodulerne nøjagtigt på de tidspunkter, der passer dem i en ellers tidspresset og stresset hverdag – for eksempel på farten eller i hverdagens små tidslommer.

Netop denne tilpasningsdygtighed, håndgribelighed og strukturforbedring kan virksomhedens Sales Manager, Morten Breuning, også nikke genkendende til. Han udtaler, at kursusforløbet har givet:

Simplificerede, håndgribelige og faktuelle redskaber lige til at tage i anvendelse. Det bliver aldrig for teoretisk. Øvelserne og tiden til refleksion, det kunne jeg også godt lide. Jeg har efter at have gennemgået kurset forbedret min struktur og mailkommunikation. Det var desuden fedt at arbejde med min livsplan. Kurset har således givet mig nogle brugbare redskaber samt noget selvindsigt.

(Morten Breuning, Sales Manager, EG A/S)

Foruden selvindsigt og refleksion har kurset altså ifølge Morten bidraget med en praksisorienteret værktøjskasse, der ikke kun fungerer ”her og nu”, men derimod har vedvarende karakter og kan tages i brug fremadrettet, når der bliver behov for det.

Kort sagt: En langtidsinvestering, der også kan skabe forbedringer og gode resultater på længere sigt.

Du kan læse mere om vores online trivselskurser i vores blogindlæg lige her.

Der kan spares tid – og penge

En konkret besparelse var ikke bevæggrunden for EG A/S, men faktisk kan et online kursus sagtens vise sig også at blive en økonomisk gevinst – både på den korte og den lange bane. Men lad os blive lidt mere konkrete. For hvad kan du reelt spare ved at vælge vores online ledelseskursus fremfor et fysisk forløb? Dette vil vi forsøge at give dig en fornemmelse af ved at opstille et regnestykke.

Omkostninger ved fysisk læringskursus

Underviser i eksempelvis 4 timer: 20.000 kr.

8 ledere er væk fra jobbet en dag (60.000 i samlet lønomkostning pr. md. inkl. sociale omkostninger): 24.500 kr.

Produktionstab ved ledernes fravær: 24.500 kr.

Omkostninger til forplejning og leje af lokaler: 10.000 kr.

Kørsel til kursusstedet (100 km hver vej af 3 kr.): 4.800 kr.

I alt: 84.300 kr.

--------------

Omkostninger ved online læringskursus

8 videokurser (2.495 kr. stk.): 19.960 kr. (2021 priser)

Besparelse i alt: 64.340 kr.

Tallene taler deres tydelige sprog: Ved at sende otte ledere på vores video- og podcastkursus kan du opnå en økonomisk besparelse på i alt 64.340 kr. sammenlignet med et fysisk kursusforløb.

Denne besparelse er endvidere kun på den korte bane (her-og-nu udgiften), hvor besparelsen på den lange bane med færre sygemeldinger og bedre trivsel på arbejdspladsen er langt større.

Men det er nu ikke kun det økonomiske aspekt, der taler for brugen af online kurser.

Hvis vi igen ser på, hvad EG A/S fik ud af videokurset, og hvad der forventes af resultater på den lange bane, beskriver Vice President i EG A/S, Michael Frank Christensen, med sine egne ord, hvordan det har skabt værdi for både hans egen lederrolle og virksomheden som helhed:

Der kommer et rigtig godt budskab igennem i videokurset. Det er meget operationelt brugbart, for eksempel kan du høre budskabet igen og igen. Supergodt at stress-pensummet er blevet så let tilgængeligt, og at du efter din første gennemgang af kurset for eksempel kan høre det i bilen som podcast.

Det har været rigtig fint at gennemføre denne proces med alle mine ledere med et videokursus 15 minutter om dagen i 5-10 dage.

Fremover vil vi repetere videokurset en gang imellem, samt det er desuden oplagt, at man som leder gennemgår kurset igen forud for, at man skal afvikle one-to-one samtaler med sine medarbejdere, eller inden man har en samtale med en medarbejder, hvor man tænker, der kan være noget.

Derudover giver det mig også en ide om, at mine ledere er bedre rustet til at passe på sig selv samt være i stand til at sige, hvis de føler, det er ved at gå den forkerte vej.

Det er bestemt alle pengene værd.

(Michael Frank Christensen, Senior Vice President, EG A/S).

I Michaels optik har kurset altså været en god investering. Kurset har klædt ham selv og hans ledermedarbejdere optimalt på med en række hands on-værktøjer, der gør dem i stand til dels at yde tidseffektiv ”hjælp til selvhjælp” i forbindelse med stresshåndteringen, og som dels muliggør en ongoing læringsproces med kontinuerlig repetition af materialet.

Ved at tilbyde et altid tilgængeligt læringsmateriale online kombineret med Klausen HR's tilstedeværelse som faglig sparringspartner har ledelsesgruppen i EG A/S opnået et dynamisk forløb, hvor læring konstant overføres til virksomhedens specifikke kontekst. Dette sikrer et individualiseret og behovsorienteret kursusforløb, der tager udgangspunkt i virksomhedens situation og konkrete udfordringer.

Med andre ord: Investeringen i Benefix' online ledelseskursus udgør en yderst rentabel forretning – både i forhold til tids- og pengebesparelser og ledelsesforandringen fremadrettet.

Kom i gang allerede i dag med en gratis videodemo af Benefix' online kursus “Undgå stress – lederens værktøjskasse”.

Brug af kursus-certifikat til profilering på LinkedIn

Som en afsluttende kommentar til EG A/S som kunde-case er det værd at nævne, at kursusdeltagerne til sidst modtager et online certifikat som bevis på, at de har gennemført alle kursets undervisningsmoduler. Dette har vist sig at være et effektivt redskab til at profilere sig på LinkedIn, hvilket flere af ledelsesgruppens medlemmer i EG A/S har valgt at gøre. På den måde bruger de certifikatet til employer branding-formål, der således gør virksomheden mere attraktiv i for eksempel rekrutteringsøjemed.

Kontakt os allerede i dag til en snak om, hvordan vi ved hjælp af online trivselskurser effektivt kan nedbringe og forebygge stress-symptomer på din arbejdsplads.

Vi ser frem til at høre fra dig.