Handelsbetingelser

Produktinformation

Produktet indbefatter adgang til Benefix’ Trivsels Læringsplatform. Varens særlige egenskaber oplyses yderligere på benefix.io. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås ved at kontakte Benefix såfremt kunden ønsker det.

Priser

Ændringer i pris kan forekomme, alt efter dit bestillingstidspunkt. Dette skyldes at priserne er dagspriser og ændres løbende. Såfremt Benefix accepterer din ordre, vil køber blive faktureret den pris, der er gældende på bestillingsdatoen. Alle priser er vist ekskl. moms.

Betaling

Betalingen finder sted inden jeres virksomhed får adgang til vores platform.

Reklamation

Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter købers varemodtagelse, hvorefter køber er forpligtet til at undersøge varen hurtigst muligt.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

Benefix fraskriver sig ansvaret for tekniske fejl.

Som følge af at de bestilte varer leveres for sent, eller indeholder mangler, pålægges sælger intet erstatningsansvar, hvis disse forsinkelser eller mangler skyldes forhold i købers varetægt, som er uden for Benefix’ kontrol. Dette kan eksempelvis inkluderer krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Køber opnår kun de garantier på bestilte varer, som producenten udsteder overfor køber. Benefix afgiver ikke selvstændig garanti.

Kontaktoplysninger:

Benefix ApS
Åbogade 15
8200 Aarhus N
CVR: 4196 7099
Kontakt@benefix.io

Forbehold for ændringer

Benefix forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er gældende. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.