10
 min read

Gør noget ved sygefraværet med online trivselskurser

Gør noget ved sygefraværet med online trivselskurser

I dette blogindlæg skitserer vi kort landskabet for stresshåndtering, og giver dig indblik i, hvordan du kan gøre noget ved sygefraværet med online trivselskurser

Gør noget ved sygefraværet med online trivselskurser

1 million kroner. Så meget koster det ifølge Stressforeningen den gennemsnitlige virksomhed at have en medarbejder, der er langtidssygemeldt på grund af stress. Netop derfor er der således heller ikke noget at sige til, at de danske virksomheder i stigende grad fokuserer på, hvordan de fremover kan forebygge arbejdsstress hos medarbejderne. Og det er her, det online trivselskursus kommer ind i billedet som løsningsmodel. Alt tyder nemlig på, at fremtidens stressbehandling i erhvervslivet er blevet mere digital.

I dette blogindlæg skitserer vi kort landskabet for stresshåndtering på arbejdsmarkedet og giver dig indblik i, hvordan du kan komme sygefraværet til livs i din virksomhed – ved hjælp af trivselskurser online.

Stress-sygemeldingerne rammer hårdt – på bundlinjen

Verdensorganisationen WHO forudså, at stress og depression ville toppe listen over de mest alvorlige sygdomsfaktorer allerede i år 2020. Cirka en halv million danskere føler sig ifølge tal fra Stressforeningen udbrændte på jobbet på grund af stress, mens hele 35.000 danskere i dag er sygemeldte grundet psykisk dårligt arbejdsmiljø.

Ja, tallene taler deres tydelige spro­­g: Stressrelateret sygefravær på arbejdspladsen har alvorlige konsekvenser for virksomhederne – både i forhold til produktiviteten, den daglige drift og sidste ende bundlinjen. En stress-sygemelding rammer ekstremt hårdt, da den typisk afføder en lang række direkte og indirekte omkostninger. Og derfor kan det bogstaveligt talt betale sig som ledelse i en stressramt virksomhed at gøre en målrettet og aktiv indsats for at dæmme op for – eller endnu bedre foregribe – at stress-symptomerne udvikler sig blandt medarbejderne.

Håndtering af arbejdsstress i en digital tidsalder

I takt med, at digitaliseringen efterhånden har gennemsyret det danske samfund, har præmisserne for forebyggelsesarbejdet i henhold til stress på arbejdsmarkedet ændret sig radikalt. Tilbage i slutningen af 1900’erne oplevede erhvervslivet for alvor et skifte i årsagssammenhængen for sygemeldinger. Fremfor fysiologiske bevæggrunde blev sygemeldingerne i højere grad begrundet med mentale og psykisk orienterede årsager – heriblandt især arbejdsrelateret stress.

Siden da er udviklingen gået hurtigt, og den digitale tidsalder har sat sine tydelige spor i måden, hvorpå ledere såvel som medarbejdere adresserer og håndterer stress på arbejdspladsen. Ifølge arbejdspsykologisk seniorkonsulent & direktør i Benefix, Kurt S. Klausen, er der sket en decideret disruption af markedet:

”Forebyggelse og behandling af stress er væsentligt ændret i sin præmis. Den måde, vi arbejder med stress som symptom af arbejdsmarkedet, er helt anderledes end blot for få år siden. I dag bruger vi e-learning og videokurser on demand ud fra en såkaldt ”blended learning”-tilgang.”

De klassiske konsultationer og samtaleterapi i fysiske rammer er altså i stigende grad blevet suppleret med digitale tiltag og alternativer i form af e-learning- og online stresskurser, der kan hjælpe virksomhederne med at forebygge og overkomme arbejdsstress og -sygemeldinger.

Og alt tyder på, at området for stresskursus i erhverv- og arbejdssammenhæng har enormt stort potentiale rent økonomisk og effektivitetsmæssigt for nutidens virksomheder.

Hvad dækker et online trivselskursus over?

Men hvad dækker begrebet om ”online trivselskursus” egentlig over? Grundlæggende er et online trivselskursus en slags nytænkning af den gamle ”plejer”-tilgang til stresshåndtering. Tidligere byggede man typisk behandlingen op omkring rene samtaleforløb. Men ved at digitalisere disse forløb ved hjælp af diverse videokurser, kan man rent faktisk spare tid, ressourcer og penge – på kort såvel som lang sigt.

Hos Benefix har vi specialiseret os i online trivselskurser. Det betyder, at vi kan tilbyde målrettede e-learning-forløb on demand, der både henvender sig til:

 • Virksomhedsledere: Det vil sige ledere, der søger hjælp til at forebygge og håndtere stressbelastning i virksomheden.
 • Virksomhedsmedarbejdere: Det vil sige de stressramte i virksomheden, der søger øget trivsel og mindre stress – både i arbejds- og privatlivet.

Der er her tale om to digitale ”værktøjskasser” bestående af video- og podcast-sekvenser, der klæder henholdsvis ledelsen og medarbejderstaben optimalt på til selv at kunne håndtere stress-symptomer og forbedre trivsel.

Online læringskurser betaler sig – med millionbesparelser til forskel

Men lad os komme til sagens kerne: Hvilke konkrete fordele afspejler brugen af online kursus i forbindelse med stressforebyggelse og -håndtering på arbejdspladsen? Ikke så få endda, kan vi godt afsløre, hvilket bekræftes af Kurt S. Klausen:

”Virksomheder sparer millioner af kroner på stresssygemeldinger med online kurser. Priserne er under halveret i forhold til at få en medarbejder back on track efter en sygemelding på grund af videokurser.”

Det giver altså rigtig god mening som virksomhed at arbejde med online stressbehandling ud fra en ”blended learning”-tankegang, hvor man krydser forskellige typer læringsstrategier – både digitalt og analogt. Denne tilgang skaber en række betydelige forretningsfordele.

Blandt de typiske fordele ved online kursus i stresshåndtering finder du:

 • Færre stress-sygemeldinger og dermed store økonomiske besparelser
 • Højere effektivitetsniveau og færre samlede omkostninger
 • Øget medarbejdertrivsel og -motivation
 • Inddragelse af medarbejderne, der selv tager ansvar for stresshåndteringen
 • Billigere stressbehandling grundet stresskursets digital form
 • Stor fleksibilitet og skalérbarhed
 • Uddannelse og læring, der kan afspilles på farten, eller når der lige opstår en tidslomme i hverdagen
 • Ongoing (e)læringsforløb, der kan benyttes kontinuerligt, skaber tryghed i forhold til fortsat vedligeholdelse af det lave stressniveau
 • Mulighed for som ledelse at blive løbende opdateret forud for fx MUS-/one to one-samtaler
 • Effektiv forebyggelse af fremtidig stress og sygemelding på arbejdspladsen

For bare at nævne et lille udpluk.

Med andre ord: Som leder eller medarbejder får du den ultimative digitale værktøjskasse, der kan bruges og skaleres efter behov, og som du altid har mulighed for at trække på, hvis akut stress skulle opstå eller komme tilbage på arbejdspladsen.

Kom i gang allerede i dag med en gratis smagsprøve på vores sundhedsportal

Digitale pakkeløsninger – tilpasset virksomhedens stresstilstand

Det første step i hele forebyggelses- eller behandlingsprocessen er enten at få identificeret, hvorvidt behovet for et online stresskursus reelt set eksisterer i din virksomhed – og i så fald hvor alvorligt dette behov egentlig er.

Her er det anbefalelsesværdigt, at dine medarbejdere foretager en stresstest online, der kan give indblik i, hvilken grad af stresstilstand der gør sig gældende. På baggrund af denne stresstest online får du en resultatbeskrivelse, der viser, om medarbejderne stressmæssigt ligger på et ”afslappet”, ”mellem” eller ”højt niveau”. Du kan således blive bevidst om, hvor intensivt du bør sætte ind i forhold til stresshåndteringen – og med hvilke værktøjer.

Hos Benefix tilbyder vi en række pakkeløsninger, der giver lederen eller medarbejderen forskellige muligheder for at kombinere video- og podcastkurser med eventuelle samtaler og handlingsplaner. Det vil sige målrettede og skræddersyede stresshåndteringsløsninger, der matcher individuelle behov.

Vores årelange erfaring på feltet siger, at virksomheder med medarbejdere i den lave ende af stress-skalaen rent faktisk godt kan nøjes med udelukkende at gøre brug af video- og podcastkurser. Er der omvendt tale om et højere stressniveau, vil man typisk primært skulle benytte sig af samtaleorienterede pakker – dog med mulighed for efterfølgende online stresskursus som supplement.

Hvilken af vores ”hjælp til selvhjælp”-pakker, der passer til din virksomhed, afhænger i sidste ende, hvilke konkrete udfordringer med stress og sygefravær I møder i hverdagen.

Fremtidens stresshåndtering er digital – er du klar?

Der er altså ingen tvivl: Fremtidens stresshåndtering er (i stigende grad) digital. Det online stresskursus er kommet for at blive – og det er der såmænd rigtig god grund til.

Ved hjælp af et online kursus mod stress vil du kunne inddrage både ledelse og medarbejdere i et fælles projekt, der kan effektivisere virksomhedens sygefraværshåndtering – med øjeblikkelig effekt.

Der er altså både økonomiske besparelser og effektiviseringsgevinst at hente i den digitale disruption af HR-markedet. Spørgsmålet er bare: Er du og dine medarbejdere klar til at tage skridtet? Et skridt mod lavere sygefraværsprocent, højere performance og øget trivsel.

Hvis du mangler hjælp og sparring til, hvordan du mest effektivt kan håndtere arbejdsstress i din virksomhed, så må du endelig ikke tøve med at tage kontakt til os. Hos Benefix har vi bred brancheerfaring i forhold til håndtering af stress på alle typer af arbejdspladser – både på medarbejder- og ledelsesniveau. Og vi sidder altid klar til at tage en uforpligtende samtale om, hvordan vi bedst dæmmer op for stress og dyre sygemeldinger i netop din virksomhed.