20
 min read

Er din ven eller kollega ved at gå ned med stress?

Er din ven eller kollega ved at gå ned med stress?

Vi ved hvor store konsekvenser stress kan have. Alligevel er mange ikke gode nok til at se det hos sig selv eller andre. Her får du et par tips til at spotte stress i god tid og samtidig, hvad du kan gøre ved det.

Vi ved hvor store konsekvenser stress kan have, alligevel er mange ikke gode nok til at se det hos sig selv og andre. Her får du et par tips til spotte stress i god tid og hvad du kan gøre ved det.

I den bedste verden passer vi alle sammen godt på os selv og hinanden, og vores arbejdsgiver har lavet en klar handlingsplan for hvad vi skal gøre, hvis vi oplever stress i arbejdsdagen. Sådan ser virkeligheden ikke ud endnu, og derfor har du et medansvar over for dig selv og dine omgivelser.

Du bør vide hvem der er i farezonen for stress, og du bør vide hvad du kan gøre hvis en kollega er i farezonen for stress.

10 erhvervspsykologer fra Klausen har lavet utallige samtaleforløb med stressramte medarbejdere. Her er deres bud på hvad du skal vide og lægge mærke til, for at blive bedre til at identificere og handle på stress.

Hvem bliver ramt?

Vi har en tendens til at tro at dem, der virker stærke, ambitiøse og arbejdsomme ikke bliver ramt af stress. Det passer ikke. De sårbare og udadvendte er ofte bedre til at give udtryk for hvordan de har det, og de får derfor naturligt startet den kommunikation, der er brug for, for at imødekomme og bearbejde stress.

Dem der er i farezonen for at blive ramt af stress vil leve op til et eller flere af følgende punkter:

 • Lever igennem jobbet. Dem der har en stærk identifikation med jobbet og bygger deres liv op omkring det. Det gør dem meget sårbare, hvis der er udfordringer på jobbet
 • Tager et stort ansvar. Dem der vil gøre deres arbejde perfekt, er ambitiøse og tager arbejdet meget seriøst. De kan normalt både løse egne og andres problemer
 • Vender tingene indad. De er udholdende og virker som om de ikke bliver rørt af forandringer eller travlhed. De reagerer og kommunikerer ikke om deres udfordringer og de kan derfor gå i lang tid med stresssymptomer uden omgivelserne kan se det på dem

Overvej om du eller nogen nære kollega passer på punkterne oven for. Gå derefter videre til næste afsnit.

Kommunikation og stress  

Ændringer i kommunikation eller manglende kommunikation kan indikere stress. Kommunikation hænger nemlig tæt sammen med stress og vi vil ofte begynde at kommunikere anderledes, hvis vi bliver stressede.

Følgende kommunikationssignaler kan derfor være tegn på stress:

 • De bliver dårligere til at kommunikere og begynder at kommunikere mindre
 • De signalerer (bevidst/ubevidst) at de ikke har overskud til at forholde sig til andres udfordringer
 • De overreagerer på opgaver og andet, som de ellers ikke ville reagere på
 • De misforstår ofte det andre siger. Hvad der er forventet på en bestemt opgave, humor eller andet

Overvej om der er nogle af de ovenstående, der passer på nogen af dine kollegaer. Er der sket en forandring du har lagt mærke til?

Hvad kan du gøre?

Helt grundlæggende er stress et problem, fordi vi går med det i alt for lang tid uden det bliver bearbejdet. Det du kan gøre i din hverdag er, at være med til at skabe en kultur, som har en positiv effekt på stressniveauet. Er der nogen du er bekymret for er det bedste du kan gøre, at være med til at skabe en åben og konstruktiv dialog. Sørg for at du involverer kollegaer, som kan have brug for det.

 • Snak om tingene. Tal ud fra dit eget perspektiv, fortæl hvordan du oplever arbejdet og hverdagen. Det åbner op for at andre kan dele lignende erfaringer og perspektiver.
 • Vis interesse. Spørg ind til hvordan andre håndterer hverdagen, hvordan de har det med forandringer, hvordan de strukturerer deres dag, eller hvordan de sørger for at koble af om aftenen og i weekenden.
 • Sæt rammer. Vær med til at sætte rammer for, hvad du og dine kollegaer har ansvar for. Hvis det ikke er dit eller din kollegas ansvar, hvis er det så?
 • Procedure. Sørg for du ved hvad proceduren er for stress i virksomheden, hvem skal man gå til og hvad processen er. Brug den viden hvis det bliver relevant.

Arbejdslivet må ikke gøre os syge og vi har et ansvar for os selv og vores omgivelser. Husk på at du og alle andre er uperfekte mennesker i en uperfekt verden. Hvis vores kollegaer trækker sig tilbage fra fællesskaber eller begynder at kommunikere mindre, skal vi holde fast i kommunikationen. Vi skal have en produktiv og positiv hverdag, hvor vi har det godt, og det kræver vi er der for hinanden, taler sammen og inspirerer hinanden.

Hvem får ikke stress?

Når vi taler om stress skal vi huske på, at med mindre der er noget helt galt, så kan alle leve et sundt arbejdsliv uden stress. Dem der formår det håndterer deres udfordringer i hverdagen løbende og undgår derfor et højt stressniveau over en længere periode. De er kendetegnet ved følgende:

 • De oplever ikke noget som truende eller farligt, men hviler i deres rolle og i deres bidrag på jobbet og i deres privatliv
 • De ser ikke forandringer, som et problem, men en overgang fra én stabil situation til en anden.
 • De når målet for deres arbejde og deres rolle er klart defineret. De er bevidste om, at der ikke er nogen fordel i eller grund til at overgå målene.
 • De anskuer deres arbejde, som en velafgrænset del af livet. Udenfor arbejdet har de personlige projekter og relationer, som definerer hvem de er og giver dem stabilitet.

Stress er et alvorligt problem og mange, der er i farezonen for stress, formår ikke at skabe den stabilitet de har brug for. Stress er ikke noget man håndterer selv, men noget man skal have hjælp til.

Du kan også komme i gang allerede i dag med en gratis introduktion til vores video- og podcastkursus her.