Til ledere og medarbejdere

Kompetencegivende trivselskurser

Et paradigmeskifte i forhold til forebyggelse af sygefravær

Baseret på 1.000 samtaleforløb med stresssygemeldte

Skabt over 2 års test af læringsmetode, redskaber og øvelser

Hos Benefix har vi med vores professionelle baggrund som psykologer skabt et behandlingsforløb mod stress med en beviselig effekt

Tager hensyn til deltagernes tid og ressourcer

Vælg det rette kursus. 1) Til den stressramte 2) Til lederen

1) Kurset til den stressramte giver dig værktøjerne til stresshåndtering og virker både forebyggende, samt når stressen rammer.

2) Kurset til lederen giver dig værktøjerne til at sikre dine medarbejderestrivsel, nedbringe sygefravær samt at spotte og håndtere stress hos
en medarbejder.

Kurserne leveres fra klausenlearning.dk, hvorfra læringskurserne sælges direkte til forbrugere. I videoerne nævnes også Benefix' søsterselskab klausen-hr.dk, hvor vores specialistviden er hentet fra.

Sprog: Dansk og Engelsk

BESTIL EN GRATIS DEMO

Hvorfor vælge Benefix?

Maksimal læring

Videokurset er udarbejdet i samarbejde med fagpersoner indenfor e-læring for at sikre maksimal udbytte. Dette bliver især tydeligt i materialets længde pr. lektion, opbygningen af kapitlernes indhold samt øvelserne efter hvert kapitel.

Psykologhjælp siden 2012

Ved Klausen HR, som Benefix udspringer fra, har vi ydet psykologhjælp ved sygefravær siden 2012. Folk, som forebygger stress med vores kurser, har 90% mindre chance for at gå ned med stress. Vores online stressforløb er baseret på mere end 1.000 samtaleforløb med stressramte og er bygget på nyeste forskning indenfor forebyggelse af stress. Se kildeliste bagerst i hvert kursus.